Andhra Pradesh

ABL/NHAI

Ranastalam - Anandpuram, AP

Cuddalore, Tamil Nadu

Patel Infra/ NHAI

Sethiyathope - Cholapuram TN

Fatehpur, Uttar Pradesh

PNC/NHAI

Chakeri - Allahabad

Tiruvallur, Tamil Nadu

SPL/NHAI

6 laning of Chennai-Thada, TN (New Scope)

Hyderabad, Telangana

SWASTIK/NHAI

Kandi-Ramsampalle Telengana

Gujarat

PATEL/NHAI

Patel KIM Chute Drain Pkg-3

Gujarat

PATEL/NHAI

Patel KIM Slope Protection Work Pkg-2

Panipat, Haryana

SSS/NHAI

Mukarba Chowk - Panipat section of NH-01, Haryana

Bundi, Rajasthan

RKB/NHAI

RE Wall work (ROB) at Deoli-Kota Section, Rajasthan

Sohna

APCO/NHAI

APCO DVE FSCB

Gujarat

Slope Protection work in Pkg-01 of DWKH, Gujarat

Madhya Pradesh

GR Infra DVE Pkg 18 Slope Protection

Bihar

Aunta - Simaria Project, Bihar

Telangana

Suryapet-Khamman Road

Rajasthan

Bikaner-Suratgarh Section (ROB)

Guna

4 laning of Shivpuri-Guna

Uttar Pradesh

Mahokar - Kaokhar pkg 2

Uttar Pradesh

Gonda - Mahokar pkg 1

Rajasthan

Delhi-Vadodara Expressway Pkg 6

Rajasthan

Delhi-Vadodara Expressway Pkg 5

Tamil Nadu

6 laning of Chennai-Thada, (Balance work)

Madhya Pradesh

JABALPUR - HIRAN RIVER, MP

Andhra Pradesh

Icchapuram - Narasannapeta, AP

Maharashtra

Nagpur -Mumbai Super Expressway

Kota, Rajasthan

Patel Infra/ NHAI

Darah - Jhalawar, Rajasthan

Srikakulam, Andhra Pradesh

APCO/NHAI

Narasannapeta - Ranastalam, Andhra Pradesh

Madhya Pradesh, PNC/NHAI

Jhansi - Khajuraho NH/76, Madhya Pradesh

Hyderabad, Telengana

SWASTIK/NHAI

Kandi-Ramsampalle, Telengana

Delhi, APCO/NHAI

Delhi - Meerut Expressway, NH 24,UP

Madhya Pradesh, GR Infra

Construction of Eight lane controlled expressway from jodmi village to Bani Village of Delhi Vadodra Pkg 18 (32+00 ch to 65+00 ch)
Location: Bani (mandsaur dist ) Madhya Pradesh

Contact Us

Contact US